Regulace


Přečtěte si prosím podmínky internetového obchodu MyGift.cz. Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás.
Tyto podmínky jsou platné od 10.06.2022.

I Obecná ustanovení

§1. Definice
1. MyGift.cz - internetový portál (internetový obchod) umístěný na adrese mygift.cz, prostřednictvím kterého může Zákazník nakupovat Zboží a Digitální obsah nabízený k prodeji v internetovém obchodě a prostřednictvím kterého Prodávající poskytuje služby elektronicky.
2. Zboží - fyzický produkt, který může být předmětem obchodu (prodeje) a který lze zakoupit na MyGift.cz
3. Digitální obsah - digitální obsah nedodaný na hmotném nosiči, který může být předmětem obchodu (prodeje) a který je k dispozici ke koupi na MyGift.cz. 4. Uživatel - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, která má účet na MyGift.cz.
5. Zákazník - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, která nakupuje na MyGift.cz.
6. Spotřebitel - zákazník, který je fyzickou osobou uzavírající s prodávajícím smlouvu v rámci internetového obchodu MyGift.cz, která není přímo spojena s jeho podnikatelskou nebo profesní činností.
7. SPOLEČNOST MyGift.cz / Prodávající - MGD Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě 03-885, ulice Księcia Ziemowita 53, zapsaná v Národním soudním rejstříku pod číslem KRS 0000907615, NIP: 5242921338, REGON: 389293667. Sídlo společnosti se nachází ve Varšavě, ulice Księcia Ziemowita 53, 03-885 Varšava. Kontaktní údaje: kontakt@mygift.cz.
8) Digitální služba - služba, která umožňuje zákazníkům nakupovat zboží a digitální obsah vybraný z nabídky na MyGift.cz
9. Návštěvník - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, která navštíví MyGift.cz, aniž by byla přihlášena jako Uživatel nebo aniž by měla účet na MyGift.cz.
10. Umělecké dílo - dílo ve smyslu zákona ze dne 4.2.1994 o autorském právu a právech s ním souvisejících (konsolidované znění Dz. U. 2006, č. 90, bod 631 ve znění pozdějších předpisů.
11. Podnikatel - fyzická osoba, právnická osoba a organizační jednotka, která není právnickou osobou, jíž samostatný zákon přiznává právní způsobilost, vykonávající podnikatelskou činnost vlastním jménem, která v souvislosti se svou činností využívá internetový obchod MyGift.cz.
12. Podnikatel na právech spotřebitele - fyzická osoba, která uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro ni nemá profesionální povahu, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení Centrální evidence a informací o podnikatelské činnosti.
13. Spotřebitelské právo - zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů z roku 2014, položka 827, ve znění pozdějších předpisů).
14. Pravidla a předpisy - tato pravidla a předpisy, kterými jsou, pokud jde o elektronické služby, pravidla a předpisy uvedené v článku 8 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sbírka zákonů z roku 2002 č. 144 položka 1204. ve znění pozdějších předpisů).

§2. Právní základ
Usługa świadczona jest na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów polskiego prawa.

§3. Technické požadavky
Pro používání služby MyGift.cz je nutné:

 • a) mít počítačové zařízení s nainstalovaným webovým prohlížečem, jehož konfigurace umožňuje přístup na MyGift.cz na webové adrese mygift.cz, jakož i přijímání a používání souborů cookie a připojení koncového zařízení k internetu,
 • b) mít aktivní elektronickou poštu (e-mail).

§4. Právní požadavky
1. Každý uživatel a zákazník je povinen se seznámit s ustanoveními Obchodních podmínek a bezpodmínečně je přijmout před tím, než začne používat MyGift.cz.
2. Každý uživatel a zákazník prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům.

§5. Předmět úpravy
Pravidla definují podmínky poskytování digitálních služeb SPOLEČNOSTÍ MyGift.cz prostřednictvím jejího internetového obchodu dostupného na adrese MyGift.cz

II Používání digitální služby

§6. Účel digitální služby
Hlavním účelem digitální služby je umožnit uživatelům a návštěvníkům nákup zboží a digitálního obsahu.

§7. Náležitá péče
1. Společnost MyGift.cz vynaloží veškerou péči, aby poskytovala služby na nejvyšší úrovni.
2. V případě produktů, které vyžadují vlastní grafický návrh pro zákazníka, se společnost MyGift.cz zavazuje zdarma vytvořit až 3 grafické návrhy (nebo opravy návrhu) pro každý objednaný produkt. Pokud si ZÁKAZNÍK přeje provést opravu návrhu, bude tak učiněno v pracovní dny do 24 hodin od obdržení zprávy o opravě.
3. Pokud má KLIENT zájem o další návrhy nebo korekce, může společnost MyGift.cz požadovat příplatek za grafický návrh. Výše příplatku závisí na typu objednaného produktu.

§8. Registrace není nutná
1. Procházení nabídky zboží na MyGift.cz nevyžaduje registraci.
2. Nákup zboží na MyGift.cz nevyžaduje registraci.

§9. Registrace účtu na MyGift.cz
1. Pro registraci na MyGift.cz musíte vyplnit registrační formulář, uvést své jméno a příjmení nebo přezdívku (pseudonym), e-mailovou adresu a heslo, přijmout pravidla MyGift.cz.
2. Registrace na stránkách MyGift.cz je dobrovolná a bezplatná.

§10. Přihlášení
Po registraci na MyGift.cz se pokaždé přihlásíte pomocí údajů uvedených v registračním formuláři.

§11. Odstranění účtu
Pro smazání uživatelského účtu u MyGift.cz je třeba zaslat elektronickou zprávu (e-mail) s žádostí o smazání účtu na následující adresu: kontakt@mygift.cz.

§12. Výzva k uzavření dohody
Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie MyGift.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§13. Ceny
Ceny zboží a digitálního obsahu uvedené na MyGift.cz:

 • a) zahrnují DPH a jsou uvedeny v českých korunách jako hrubé částky;
 • b) nezahrnují náklady na doručení. Náklady na dodání závisí na způsobu dodání Zboží Zákazníkovi, na hodnotě a velikosti objednávky a jsou uvedeny při volbě způsobu dodání výrobku Zákazníkem. Celková cena objednávky (tj. cena Zboží včetně nákladů na dodání) je uvedena v nákupním košíku předtím, než Zákazník učiní objednávku.

 • §14. Změny cen
  1. SPOLEČNOST MyGift.cz si vyhrazuje právo průběžně měnit ceny Zboží. Nárok uvedený v předchozí větě se netýká objednávek podaných před datem účinnosti změny ceny.
  2. V případě snížení ceny se SPOLEČNOST MyGift.cz zavazuje uvést vedle snížené ceny i nejnižší cenu produktu za posledních 30 dní.

  §15. Doručení
  1. SPOLEČNOST MyGift.cz umístí na podstránku MyGift.cz, která prezentuje danou položku, informaci o počtu pracovních dnů, tj. dnů v týdnu od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků, během kterých bude zásilka s předmětem objednávky odeslána. Výše uvedený údaj je doba počítaná od okamžiku přijetí objednávky ke zpracování do okamžiku odeslání předmětu objednávky Zákazníkovi prostřednictvím kurýrní společnosti. Doba realizace objednávky je uvedena s ohledem na termín dokončení veškerého objednaného zboží. Doba dodání závisí na dostupnosti zboží.
  2. V Polsku a mimo území Polska může být předmět objednávky doručen prostřednictvím balíkových automatů Inpost nebo kurýrní společnosti na adresu nebo místo převzetí uvedené Zákazníkem.
  3. Společnost MyGift.cz nenese odpovědnost za případné celní poplatky stanovené cílovou zemí při zasílání zásilky mimo Česko.
  4. SPOLEČNOST MyGift.cz nenese odpovědnost za prodloužení dodací lhůty nebo nedodání zboží z důvodu nesprávných nebo neúplných údajů poskytnutých zákazníkem, včetně nesprávné nebo neúplné dodací adresy nebo nepřijetí návrhu (některé produkty vyžadují přijetí připraveného návrhu před zpracováním objednávky).
  5. Dostupné způsoby doručení:

  • a) doručení kurýrem; dobírka,
  • b) místa vyzvednutí.

  6. Náklady na dodání jsou uvedeny při objednávce. Závisí na způsobu doručení a platby, který si zákazník zvolil.
  7. Maximální doba dodání v Česku je do 14 pracovních dnů od data připsání částky na bankovní účet nebo zúčtovací účet společnosti MyGift.cz v případě platby předem (elektronická platba) nebo od data zadání objednávky v případě platby na dobírku.
  8. Po předání balíčku kurýrovi společnost MyGift.cz nenese odpovědnost za:

  • a) nevyzvednutí zásilky zákazníkem
  • b) odmítnutí převzetí zásilky zákazníkem
  • c) vyzvednutí zásilky neoprávněnou osobou.

  9. Digitální obsah není dodáván na hmotném nosiči. Po zpracování objednávky jsou zaslány zákazníkovi prostřednictvím služby WeTransfer.

  §16. Objednávkový proces
  1. Proces objednávky začíná kliknutím na tlačítko "Přidat do košíku" na stránce příslušného produktu. Dalším krokem je vstup do nákupního košíku a výběr způsobu platby a doručení objednávky. Poté se musíte přihlásit nebo zadat objednávku jako návštěvník. V obou případech je třeba zadat údaje o adrese a údaje pro další kontakt se zákazníkem. Poté se vám zobrazí shrnutí vaší objednávky obsahující všechny důležité informace, zejména náklady, popis zboží, informace o dodání a informace o vašich právech jako spotřebitele v souvislosti s nákupem. Posledním krokem procesu objednávky je kliknutí na tlačítko "Objednat s povinností platby".
  2. SPOLEČNOST MyGift.cz si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, jejíž obsah nebo obraz může porušovat české nebo mezinárodní právo, včetně obsahu podněcujícího nenávist na základě národnostních, etnických, rasových, náboženských rozdílů, propagujícího násilí, pornografického obsahu, porušujícího důstojnost nebo dobré jméno třetích osob a odporujícího zásadám společenského soužití a obecně považovaného za morálně zavrženíhodný.
  3. Zákazníci obchodu odpovídají za obsah a obrázky, jejichž umístění na výrobek na žádost zákazníka by vedlo k porušení autorských a souvisejících práv.
  4. Nezaplacená objednávka bude po 7 dnech automaticky zrušena. Pokud si přejete, abychom pro vás provedli další projekt, jednoduše zadejte novou objednávku.
  5. Faktury a opravné faktury se zasílají pouze e-mailem.

  §17. Platba
  1. MyGift.cz umožňuje následující platební metody:

  • a) Rychlý online převod nebo kreditní karta
   - provedené prostřednictvím služby GoPay
  • b) Bankovní převod
   - Doba pro zpracování objednávky se počítá od okamžiku, kdy jsou finanční prostředky zaregistrovány na bankovním účtu SPOLEČNOSTI MyGift.cz.
   - číslo bankovního účtu: PL75 1140 1010 0000 4937 2600 1012 (mBank)
  • c) Dobírka. Maximální částka objednávky, kterou vyřizujeme na dobírku, je 300 PLN.
   - extra placená varianta - cena 15zł
  §18. Podmínky a pravidla používání propagačních akcí
  1. Propagační akce v internetovém obchodě MyGift.cz trvají určitou dobu. Doba trvání každé propagační akce je uvedena společností MyGift.cz v nabídce komunikující danou propagační akci.
  2. Každému účastníkovi akce budou zaslány výrobky, na které se akce vztahuje, nebo mu bude poskytnuta příslušná sleva při nákupu v obchodě.
  3. Propagační akce nelze kombinovat s jinými propagačními akcemi a slevami v obchodě.

  §19. Stížnosti
  1. Společnost MyGift.cz odpovídá zákazníkovi, pokud má prodané zboží fyzickou nebo právní vadu (záruka).
  2. Společnost MyGift.cz odpovídá v rámci záruky za fyzické vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí na Zákazníka nebo které vznikly z příčiny, jež je vlastní prodávanému Zboží v téže době. Fyzická vada spočívá v nesouladu prodaného Zboží s Kupní smlouvou. Prodávané Zboží je v rozporu s Kupní smlouvou zejména tehdy, pokud:

  • a) nemá vlastnosti, které by Zboží tohoto typu mělo mít vzhledem k účelu uvedenému v Kupní smlouvě nebo vyplývající z okolností či zamýšleného použití,
  • b) nemá vlastnosti, o jejichž existenci společnost MyGift.cz zákazníka ujistila, a to i předložením vzorku nebo ukázky,
  • c) není vhodný pro účel, o kterém Zákazník informoval Společnost MyGift.cz při uzavírání Kupní smlouvy, a Společnost MyGift.czl nevznesla žádné námitky ohledně tohoto účelu,
  • d) byla předána Zákazníkovi v neúplném stavu,
  • e) v případě nesprávné instalace a uvedení do provozu, pokud tyto činnosti provedla společnost MyGift.cz nebo třetí strana, za kterou odpovídá společnost MyGift.cz, nebo Zákazník, který postupoval podle pokynů obdržených od společnosti MyGift.cz.
  3. SPOLEČNOST MyGift.cz odpovídá Zákazníkovi, pokud je prodávané Zboží vlastnictvím třetí osoby nebo pokud je zatíženo právem třetí osoby nebo pokud omezení užívání nebo nakládání se Zbožím vyplývá z rozhodnutí nebo výroku příslušného orgánu; v případě prodeje práva odpovídá SPOLEČNOST MyGift.cz také za existenci tohoto práva.
  4. SPOLEČNOST MyGift.cz je zproštěna odpovědnosti ze záruky, pokud Zákazník o vadě věděl v době uzavření Kupní smlouvy, Zboží lze pak reklamovat pouze v případě, že se na Zboží projeví jiná vada - která nebyla Zákazníkovi v době koupě známa.
  5. SPOLEČNOST MyGift.cz odpovídá Zákazníkovi za prodané Zboží, pokud se vada projeví do 2 let od jeho vydání.
  6. Zákazník může uplatnit reklamaci u společnosti MyGift.cz do jednoho roku ode dne zjištění závady.
  7. V případě závady může zákazník uplatnit reklamaci u společnosti MyGift.cz a požádat o jeden ze čtyř kroků:

  • a) výměna zboží za nové,
  • b) oprava Zboží,
  • c) snížit cenu,
  • d) odstoupit od smlouvy - pokud je vada závažná.
  Volba požadavku je na zákazníkovi.
  8. Pokud Zákazník požaduje výměnu Zboží nebo opravu Zboží, může SPOLEČNOST MyGift.cz odmítnout vyhovět tomuto požadavku za předpokladu, že Zákazník uvedl tuto možnost:

  • a) by bylo pro společnost MyGift.cz neproveditelné
   nebo
 • b) by si vyžádala nadměrné náklady ve srovnání s druhou možnou žádostí.

  9. Společnost MyGift.cz odpoví na stížnost zákazníka do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů a informuje zákazníka o dalším postupu.
 • 10. Aby mohla SPOLEČNOST MyGift.cz posoudit reklamaci, musí Zákazník doručit reklamované Zboží spolu s dokladem o koupi Zboží od SPOLEČNOSTI MyGift.cz na adresu: MGD sp. z o.o. ul. Księcia Ziemowita 53 (budova 4A), 03-885 Varšava. Náklady na doručení Zboží hradí SPOLEČNOST MyGift.cz, a to až do výše nejlevnějšího způsobu doručení nabízeného při nákupu Zboží od MyGift.cz.
  11. Pokud by vzhledem k druhu závady, typu Zboží nebo způsobu jeho instalace bylo dodání Zboží Zákazníkem nemožné nebo nadměrně obtížné, je Zákazník povinen zpřístupnit Zboží SPOLEČNOSTI MyGift.cz v místě, kde se Zboží nachází.
  12. V případě, že je reklamace vyřízena ve prospěch Zákazníka - SPOLEČNOST MyGift.cz, v závislosti na předloženém požadavku, opraví nebo vymění reklamované Zboží Zákazníkovi v plné hodnotě nebo vrátí dlužnou částku za reklamované Zboží do 14 (čtrnácti) pracovních dnů od data posouzení reklamace.
  13. Společnost MyGift.cz uhradí Zákazníkovi náklady vzniklé v souvislosti s reklamačním řízením, zejména náklady na doručení Zboží (vrácení a poštovné), a to až do výše nejlevnějšího způsobu doručení nabízeného společností MyGift.cz.
  14. Zákazník, který nakupuje Zboží za účelem výkonu povolání nebo podnikatelské činnosti (Zákazník, který není spotřebitelem), má právo podat reklamaci v souladu s platnými právními předpisy v tomto směru.
  15. Zákazník má mimo jiné následující možnosti využití mimosoudních způsobů řešení stížností a reklamací:

  • a) Je oprávněn požádat oblastního inspektora obchodní inspekce o zahájení mediačního řízení za účelem smírného řešení sporu;
  • b) je oprávněn obrátit se na stálý smírčí spotřebitelský soud působící při zemském inspektorovi obchodní inspekce s návrhem na řešení sporu vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy.
  16. Použití mimosoudních prostředků pro vyřizování stížností a uplatňování nároků je dobrovolné a obě strany musí s tímto postupem souhlasit. Podrobné informace o mimosoudních způsobech vyřizování stížností a uplatňování nároků, jakož i pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici v kancelářích a na internetových stránkách okresních (městských) spotřebitelských ombudsmanů, společenských organizací, jejichž zákonné úkoly zahrnují ochranu spotřebitele, zemských inspektorátů obchodní inspekce.
  17. Bezplatnou pomoc při řešení smluvního sporu vám může poskytnout krajský (obecní) spotřebitelský ombudsman nebo společenská organizace, mezi jejíž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele, např. Svaz spotřebitelů.
  Síť evropských spotřebitelských center (ECC-Net) poskytuje pomoc při řešení přeshraničních sporů. Adresy těchto institucí jsou k dispozici na internetových stránkách Evropského spotřebitelského centra www.konsument.gov.pl.
  19. Jako spotřebitel můžete rovněž využít mimosoudních postupů pro podávání stížností a zjednávání nápravy prostřednictvím platformy ODR v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů).
  20. Evropská platforma ODR je interaktivní webová stránka, prostřednictvím které můžete podat stížnost, pokud jste spotřebitel. Níže je uveden elektronický odkaz na platformu ODR - ec.europa.eu/consumers/odr.
  21. Cílem platformy pro online řešení sporů je usnadnit nezávislé, nestranné, transparentní, účinné, rychlé a spravedlivé mimosoudní online řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky týkajících se smluvních závazků vyplývajících z online prodejních smluv nebo smluv o poskytování služeb uzavřených mezi spotřebiteli s bydlištěm v Unii a obchodníky usazenými v Unii.

  §20. Odstoupení od smlouvy
  1. Zákazník, který je fyzickou osobou nakupující na MyGift.cz v rozsahu, který nesouvisí s jeho hospodářskou nebo profesní činností, nebo který je fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo související s jeho hospodářskou činností, pokud z obsahu smlouvy vyplývá, že pro něj nemá profesionální charakter, vyplývající zejména z předmětu jeho hospodářské činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení o Centrálním registru a informací o hospodářské činnosti (je spotřebitelem nebo podnikatelem na právech spotřebitele), může odstoupit od kupní smlouvy na Zboží zakoupené na MyGift.cz bez udání důvodu po dobu 365 dnů ode dne zadání objednávky. Zboží vrácené spotřebitelem nebo podnikatelem na základě spotřebitelských práv nesmí být poškozené nebo vykazovat známky používání. Pokud je vrácené Zboží nekompletní nebo nese stopy používání, Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout přijetí zásilky nebo snížit vrácenou částku.
  2. Spotřebitel nebo podnikatel s právy spotřebitele podle § 38 zákona o ochraně spotřebitele nemá právo odstoupit od smlouvy:

  • (a) u nichž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  • (b) kdy předmětem plnění je nerekonstruovaná věc vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo podnikatele na základě práv spotřebitele k uspokojení jeho individuálních potřeb;
  • c) kdy je předmětem plnění věc, která podléhá rychlé zkáze nebo má krátkou dobu trvanlivosti;
  • d) pokud je předmětem plnění věc dodaná v uzavřeném obalu, který nelze po otevření ze zdravotních nebo hygienických důvodů vrátit, pokud byl obal po dodání otevřen;
  • (e) pokud je předmětem plnění dodání věcí, které jsou vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně spojeny s jinými věcmi;
  • (f) pokud jsou předmětem plnění zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodané v zapečetěném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen;
  • (g) u dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud bylo plnění zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele nebo obchodníka na právech spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co obchodník informoval spotřebitele o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy;
  • (h) na dodávky novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném.
  3. K dodržení lhůty postačí zaslání oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty.
  4. Prohlášení o odstoupení od smlouvy může spotřebitel nebo podnikatel na právech spotřebitele podat na formuláři, který je přílohou č. 1 těchto Pravidel, nebo na formuláři, jehož vzor je přílohou č. 2 těchto Pravidel.
  5. Náklady na dopravu Zboží ke Spotřebiteli nebo Podnikateli na spotřebitelských právech a od něj v případě odstoupení od smlouvy nese MyGift.cz, a to až do výše nejlevnějšího způsobu doručení nabízeného společností MyGift.cz. Náklady na dopravu se připočítávají k hodnotě Zboží a jsou vráceny na účet uvedený Spotřebitelem nebo Podnikatelem na základě práv Spotřebitele.
  6. Zboží by mělo být spolu s prohlášením o odstoupení od smlouvy nebo formulářem pro vrácení zasláno zpět na adresu: MGD sp. z o.o. Ul. Księcia Ziemowita 53 (budova 4A) 03-885 Warszawa.
  7. MyGift.cz nepřijímá žádné zásilky zaslané zpět na dobírku.
  8. V případě Zákazníka, který je Podnikatelem na právech spotřebitele a který uplatní právo na odstoupení od smlouvy, má Prodávající právo ověřit, zda smlouva uzavřená touto osobou měla pro ni profesionální povahu a zda bylo možné od smlouvy odstoupit. Prodávající tímto stanoví, že v případě nesplnění těchto předpokladů je prodávající oprávněn nepřihlížet k prohlášení podnikatele o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy.
  9. Na digitální obsah zakoupený zákazníkem a nedodaný na hmotném nosiči se nevztahuje odstoupení od smlouvy.

  §21. Dostupnost služby
  1. V maximálním rozsahu povoleném zákonem nenese SPOLEČNOST MyGift.cz odpovědnost za jakékoli poruchy, včetně přerušení, provozu MyGift.cz způsobené vyšší mocí, neoprávněným jednáním třetích stran nebo nekompatibilitou MyGift.cz s technickou infrastrukturou zákazníka.
  2. SPOLEČNOST MyGift.cz vynaloží veškeré úsilí, aby služby poskytované v rámci MyGift.cz byly na nejvyšší úrovni, avšak SPOLEČNOST MyGift.cz nevylučuje možnost dočasného pozastavení dostupnosti MyGift.cz v případě nutnosti provedení údržby, kontroly, výměny zařízení nebo z důvodu nutnosti modernizace či rozšíření MyGift.cz.

  §22. Použití MyGift.cz.
  Uživatel může využívat všechny dostupné funkce MyGift.cz, včetně nákupu zboží dostupného v sortimentu MyGift.cz.

  §23. Názory
  MyGift.cz zaručuje, že názory zveřejněné na mygift.cz pocházejí od spotřebitelů, kteří daný produkt zakoupili nebo používali. Ověření probíhá následujícím způsobem: při přidávání názoru je spotřebitel povinen uvést číslo objednávky, ke které se názor vztahuje. Pokud objednávka neobsahuje produkt, ke kterému chce spotřebitel přidat názor, systém ji automaticky odmítne.

  §24. Umístění produktu
  V kategoriích Produkt se na stránce kategorie zobrazí, pokud byl do této kategorie dříve zařazen. Na stránkách kategorií je počet výsledků 750, pokud se nejedná o kombinovanou kategorii, v tom případě je to 300. Řazení produktů na stránkách kategorií zohledňuje 3 parametry: míru prokliku na produkt, poměr přidání do košíku a prodejní cenu produktu. Čím větší je součin těchto parametrů, tím výše na stránce kategorie je produkt zobrazen. Ve vyhledávači Vyhledávač nejprve vybere z databáze produkty, které obsahují hledanou frázi v názvu/jménu produktu, s přihlédnutím k aktuální jazykové verzi (vyhledává pouze v jazyce, ve kterém je stránka zobrazena). Výsledky jsou pak seřazeny podle zvolených filtrů (pokud hledáme bestsellery, doporučené produkty, novinky atd.). - výrobky splňující tyto podmínky se přesunou na začátek seznamu). Výsledky se poté zobrazí uživateli.

  III Závěrečná ustanovení

  §25. Kontakt s MyGift.cz
  Chcete-li kontaktovat společnost MyGift.cz, zašlete prosím e-mail na následující e-mailovou adresu: kontakt@mygift.cz.

  §26. Platnost ustanovení
  Pokud příslušný soud nebo orgán veřejné moci s příslušnou pravomocí shledá některá ustanovení těchto obchodních podmínek neplatnými, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti.

  §27. Příslušnost soudu
  Spory vzniklé mezi Uživatelem nebo Zákazníkem, který není Spotřebitelem nebo Podnikatelem, o právech Spotřebitele a SPOLEČNOSTÍ MyGift.cz bude řešit soud příslušný podle sídla SPOLEČNOSTI MyGift.cz.
  2. V případě sporu mezi Uživatelem nebo Zákazníkem, který je Spotřebitelem nebo Podnikatelem v oblasti spotřebitelských práv, a SPOLEČNOSTÍ MyGift.cz má Uživatel nebo Zákazník právo zvolit si příslušný soud, který bude spor řešit, z příslušných obecných soudů.

  §28. Platné předpisy
  Ve věcech neupravených těmito obchodními podmínkami se použijí ustanovení českého práva.

  §29. Blokování odeslaných zpráv
  Společnost MyGift24.cz nenese v maximálním zákonem povoleném rozsahu odpovědnost za blokování odesílání zpráv na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem nebo Zákazníkem ze strany správců poštovních serverů a za mazání a blokování e-mailů softwarem nainstalovaným na počítači používaném Uživatelem nebo Zákazníkem.

  §30. Změna obchodních podmínek
  1. Obchodní podmínky mohou být změněny SPOLEČNOSTÍ MyGift.cz a předpokladu, že aktualizované Obchodní podmínky budou zpřístupněny k nahlédnutí Uživatelům, Zákazníkům a Návštěvníkům nejméně 14 dní před nabytím jejich účinnosti způsobem, který zajistí možnost seznámit se s novými nebo změněnými ustanoveními.
  2. Pokud Uživatel nesouhlasí se změnou ustanovení Obchodních podmínek, je povinen kontaktovat MyGift.cz e-mailem do 14 dnů od obdržení informace o změně Obchodních podmínek a informovat je o svém nesouhlasu.
  3. V případě neakceptování změn ustanovení Pravidel bude účet Uživatele ihned po obdržení takové informace společností MyGift.cz smazán ze stránek MyGift.cz a nová ustanovení Pravidel se na něj nebudou vztahovat.
  4. Objednávky podané zákazníky před nabytím účinnosti změn Řádu se vyřizují podle předchozích ustanovení Řádu.

  §31. Dostupnost smluvních podmínek
  Podmínky jsou k dispozici v elektronické podobě na adrese mygift.cz/pages/show/1 ve formátu, který umožňuje stažení na pevný disk a tisk.

  §32. Příloha
  Tyto obchodní podmínky mají dvě přílohy. První přílohou je formulář pro odstoupení od smlouvy. Druhou přílohou jsou Zásady ochrany osobních údajů, které obsahují ustanovení o ochraně osobních údajů.

  §33. Vstup obchodních podmínek v platnost
  Podmínky vstupují v platnost dne 10. června 2022.